پرون يکشنبه د اسلامي حزب مشر په یوې غونډه کي خپلو په خبرو کې افغان دولت وننګوئ، چي که د دوئ غوښتني و نه منل سي؛ لاریونونه به وکړي تر دې چي ارګ به هم محاصره کړي. د ګلبدین حکمتیار تر دې خبرو وروسته مطرحو سیاسي څهرو توند غبرګونونه وښودل،Continue Reading

پر 1817 ز کال یوه سویډني پوه یونس برزلیون یو کیمیاوي عنصر سلینوم وموند وروسته ساینس پوهان پر دې وپوهیدل چې ه سلینوم پو وسیله د بريښنا بهیر په نوري میزان پورې اړه لري دغه کشف امریکا یې مخترع کري Carey پر دې وتوانا وه چې پر 1857ز کال دContinue Reading