دلته تاسې ته مونږ د مخ دانو په اړه څلور جالبې روغتیایي کړنې وړاندې کؤ، چې تاسې کولای شئ چې ډیر په اسانۍ سره بغیر د ډاکټر څخه لا منځه یوسئ.

۱ بدرنګ

بدرنګ کولای شي چې د مخ په ښکلا کې یو برجسته رول ولوبوي، که چیرې تاسې مخ په زیات مقدار سره دانې لري، کومه د تشویش خبره نه دی، تاسې یو تازه بدرنګ راوخلئ او سپین یې کړئ پوستکی یو ځای ته کړئ همدا پوستکی چې بدرنګ څخه بېل شوی دی، کله چې سهار د خوب څخه را ویښ کیږئ پر مخ یې وموخئ لس منټه یې پریږدئ او بیا یې پر صابون پرېمنځئ، شپږ ورځې همداسې وکړئ دانې به مو ختمې شي.

۲ د مار کمیس یا د پاسه هغه نری پوستکی

یو د مار هغه کمیس پیدا کړئ کوم چې هغه لا ځان څخه لرې کړی وي، یا په ساده لهجې کوم مار چې کله د پوستکي وخت یې زیات ووځي او هغه لا ځان څخه لرې کړي، هغه پوستکی راوخلئ پنځه دقیقې یې لمر ته واچوئ او بیا یې درې ورځې وخورئ دانې به مو ختمې شي.

۳ د وربشو اوړه

اوربشو اوړه سل ګرامه راوخلئ بیا یې په اوبو کې واچوئ چې ښه خل شي، بیا یې پنځلس منټه پرېږدئ او بیا یې پر مخ ووخئ چې ښه پرې وچ شي او بیا یې په تودو اوبو پرمینځئ لس ورځې همداسې وکړئ دانې به مو ختمې شي.

۴ نباتي غواړي

که چیرې تاسې مخ غټې یا کوچنۍ دانې لري، تاسې کولای شئ چې بغیر د ډاکټر څخه یې اعلاج وکړئ، په کور کې نباتي غواړي راوخلئ د شپې ویده کېدو څخه شل منټه مخکې یې پر مخ ووخئ او ورپسې ویده شئ سهار یې په صابون ومینځئ دانې به مو ختمې شي.

تمدن خبري اژانس

By admin

Leave a Reply