آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې په لومړي ځل کلاشنکوف ټوپک چا جوړ کړو، او هغه کس څوګ دی تاسې به په دې مورد پوه شئ چې کلاشنکوف ټوپک چا جوړ کړی دی.

دا یو واقعیت دی چې دا سړی کلاشنکوف نوميږي ذکر شوی ټوپک همدې کس جوړ کړی کلاشنکوف او د هغې تولید دنړۍ په ګوټ،ګوټ کې استعمال وړ دی، کلاشنکوف به ويل د ټسټ فير پرته مې پرې ډز ندې کړی. نوموړی د 61 کالو په عمر له دونيا رخصت وخیست خو ټوپک يې لا په درز کې اخيستل خرڅول کيږي اوتر اوسه هیڅ کوم سيال نه لري. کرينکوف او کلکوف يې اولادونو نومونه دي.

By admin

Leave a Reply