آیا پوهیږئ نوکیا کمپنۍ څو میلیارده ډالر شتمني لري

تاسې به خامخا د نوکیا کمپنۍ په اړه د تولید معلومات لری، د ډېرو تولیداتو ترڅنګ یو یې د نوکیا موبایل دی.

د سامسونګ او ایفل موبایلو د نه شتون په صورت کې نوکیا موبایلو ډېر شهرت درلود او اوسمهال یې خپل مارکیټ د سامسونګ او ایفل کمپنۍ په مقابل کې خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی.

هو دلته مونږ د نوکیا کمپنۍ د کاغذ په اړه غږیږو چې نوکیا کمپنۍ لومړنۍ تولید یې د کاغذ رامنځته کول و، چې د هغه په مقابل کې به یې زیات مقدار پیسې لاسته راوړې.

نوکیا په ۱۸۶۵ کال کې د فنلنډ په سویل لویدیځ کې او د روسیې د امپراتورۍ پر مهال د کاغذ جوړونې شرکت تاسیس کړو!

اوس مهال د دې شرکت ټوله شتمني ۱۵,۳۸ میلیارده یورو ده!

Leave a Reply