څلور هغه لوبغاړي چې په ۱۹۹۰م کال کې یې پیل کړی او لاهم په ۲۰۲۲م کال کې لوبیږي. کرکټ هغه لوبه ده چې په تیرو څو کلونو کې یې ډیر پرمختګ کړی دی. د T۲۰ کرکټ راڅرګندېدل او د لیګونو د مینه والو زیاتوالي دا لوبه د شهرت او سوداګریزContinue Reading